Marketing, Featured

Growth Academy #2: Proces growth hackingowy

Pojęcia procesu, iteracji czy też powtarzalności to jedne z najważniejszych pojęć w całym procesie budowania wzrostu w przedsiębiorstwie. Nigdy nie jest to zbiór mniej lub bardziej chaotycznych działań, a raczej sekwencja wynikających z siebie, powtarzalnych zdarzeń.

product market fit proces
Marketing

Growth Academy #1: Product Market Fit

Budowa wzrostu na niewłaściwym rynku lub z produktem, którego Twoi klienci nie potrzebują, może być znacznie utrudniona lub wręcz niemożliwa. Dlatego zanim zaczniesz „rosnąć” warto sprawdzić, czy Twój produkt / usługa jest dopasowany do rynku – ma Product Market Fit.

Scroll to Top